Regulamin

 1. Każda z potencjalnych Klientek Studia Modelowania Sylwetki Perfect Line, aby korzystać z usług zobowiązana jest do zakupu jednorazowego wejścia lub karnetu na wybrane urządzenie lub urządzenia zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Każda z Klientek zobowiązana jest zakupić kartę członkowską w cenie 10 zł – służącą do personalizowania Jej podczas każdej z wizyt.
 3. Klientka Studia zobowiązana jest (po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, jak również przeciwskazaniami zdrowotnymi) podpisać je potwierdzając zapoznanie się z niniejszym.
 4. W związku z potrzebą koncentracji podczas wykonywania ćwiczeń prosi się wszystkie Klientki o kulturalne zachowanie i nie unoszenie głosu podczas pobytu w Studiu.
 5. Obowiązkiem personelu jest służyć swoją wiedzę i pomocą każdej z Pań w kolejności zgłaszania.
 6. W studiu obowiązuje posiadanie czystego obuwia sportowego, stroju sportowego oraz ręcznika.
 7. Możliwości korzystania z usług rezerwuje się z wyprzedzeniem minimum 24h (w wyjątkowych przypadkach czas ten może być krótszy).
 8. Czas ćwiczeń ustalany jest z góry i nie może być wydłużany, chyba, że grafik obowiązujący w danym dniu na to pozwoli.
 9. Przybycie powinno nastąpić na 15 minut przed wyznaczoną/ustaloną godziną wizyty.
 10. W przypadku spóźnienia czas ćwiczeń relatywnie się skraca.
 11. Możliwe jest odwołanie wizyty, jednakże musi ona nastąpić 24h przed zaplanowaną w grafiku Studia godzinę przybycia, w przeciwnym razie wizytę uważa się za ODBYTĄ!
 12. Kobiety, u których pojawiły się kilkudniowe dolegliwości proszone są o przełożenie wizyty.
 13. Ważność karnetu w zależności od jego rodzaju ustala się następująco:
  • Glass – wejście jednorazowe
  • Amber – do 4 wejść ważny 20 dni
  • Silver – 5+5 wejść ważny 30 dni
  • Gold – 10+10 wejść + 2 gratis 50 dni
  • Platinum – 20+20 wejść + 4 gratis 70 dni
 14. Dane przekazane za pośrednictwem Kwestionariusza Osobowemu są niezbędne celem możlwości identyfikacji Klientki jak również informowania o nadchodzących promocjach (zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922).
 15. Klientka ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych.
 16. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz godzin otwarcia bez podania przyczyny.
 17. Każda z promocji będzie posiadała odrębny regulamin.
 18. Prosimy o przemyślane decyzje związane z zakupem karnetów, gdyż nie honorujemy zwrotów.

W wyjątkowych sytuacjach Studio ma prawo do odwołania i przełożenia wizyty na inny termin – uzgodniony z Klientką.